Array
(
  [defaultImages] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [images] => Array
            (
              [small] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/23b/320_200_1/23b2cd2b0fab033da5cca6f3699e2340.jpg
                  [width] => 172
                  [height] => 200
                  [size] => 29476
                )

              [medium] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/23b/600_1000_1/23b2cd2b0fab033da5cca6f3699e2340.jpg
                  [width] => 600
                  [height] => 695
                  [size] => 266646
                )

              [large] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/23b/1080_1920_1/23b2cd2b0fab033da5cca6f3699e2340.jpg
                  [width] => 1080
                  [height] => 1252
                  [size] => 763316
                )

            )

          [desc] => 
        )

      [4513] => Array
        (
          [images] => Array
            (
              [small] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/995/320_200_1/9959fceb89a00b92885288e7367b6df0.jpg
                  [width] => 172
                  [height] => 200
                  [size] => 31605
                )

              [medium] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/995/600_1000_1/9959fceb89a00b92885288e7367b6df0.jpg
                  [width] => 600
                  [height] => 695
                  [size] => 294687
                )

              [large] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/995/1080_1920_1/9959fceb89a00b92885288e7367b6df0.jpg
                  [width] => 1080
                  [height] => 1252
                  [size] => 876781
                )

            )

          [desc] => 
        )

      [4514] => Array
        (
          [images] => Array
            (
              [small] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/1c0/320_200_1/1c01b550c04aad0002dafd6c46bd39a9.jpg
                  [width] => 172
                  [height] => 200
                  [size] => 35332
                )

              [medium] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/1c0/600_1000_1/1c01b550c04aad0002dafd6c46bd39a9.jpg
                  [width] => 600
                  [height] => 695
                  [size] => 304087
                )

              [large] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/1c0/1080_1920_1/1c01b550c04aad0002dafd6c46bd39a9.jpg
                  [width] => 1080
                  [height] => 1252
                  [size] => 863569
                )

            )

          [desc] => 
        )

      [4515] => Array
        (
          [images] => Array
            (
              [small] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/fcb/320_200_1/fcb3b0e579ad17fcbcbea91036b17435.jpg
                  [width] => 172
                  [height] => 200
                  [size] => 26783
                )

              [medium] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/fcb/600_1000_1/fcb3b0e579ad17fcbcbea91036b17435.jpg
                  [width] => 600
                  [height] => 695
                  [size] => 254762
                )

              [large] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/fcb/1080_1920_1/fcb3b0e579ad17fcbcbea91036b17435.jpg
                  [width] => 1080
                  [height] => 1252
                  [size] => 758634
                )

            )

          [desc] => 
        )

      [4516] => Array
        (
          [images] => Array
            (
              [small] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/9ce/320_200_1/9ce12505a757a157ba509b6e29f1bd8c.jpg
                  [width] => 172
                  [height] => 200
                  [size] => 30328
                )

              [medium] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/9ce/600_1000_1/9ce12505a757a157ba509b6e29f1bd8c.jpg
                  [width] => 600
                  [height] => 695
                  [size] => 278318
                )

              [large] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/9ce/1080_1920_1/9ce12505a757a157ba509b6e29f1bd8c.jpg
                  [width] => 1080
                  [height] => 1252
                  [size] => 821791
                )

            )

          [desc] => 
        )

      [4517] => Array
        (
          [images] => Array
            (
              [small] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/3c2/320_200_1/3c2ed66e8282b322b3f31dee795765eb.jpg
                  [width] => 172
                  [height] => 200
                  [size] => 31238
                )

              [medium] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/3c2/600_1000_1/3c2ed66e8282b322b3f31dee795765eb.jpg
                  [width] => 600
                  [height] => 695
                  [size] => 275651
                )

              [large] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/3c2/1080_1920_1/3c2ed66e8282b322b3f31dee795765eb.jpg
                  [width] => 1080
                  [height] => 1252
                  [size] => 791746
                )

            )

          [desc] => 
        )

      [4518] => Array
        (
          [images] => Array
            (
              [small] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/12b/320_200_1/12b7fd15570901b4d7cbd5c086297927.jpg
                  [width] => 172
                  [height] => 200
                  [size] => 27508
                )

              [medium] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/12b/600_1000_1/12b7fd15570901b4d7cbd5c086297927.jpg
                  [width] => 600
                  [height] => 695
                  [size] => 258421
                )

              [large] => Array
                (
                  [src] => /upload/resize_cache/iblock/12b/1080_1920_1/12b7fd15570901b4d7cbd5c086297927.jpg
                  [width] => 1080
                  [height] => 1252
                  [size] => 762744
                )

            )

          [desc] => 
        )

    )

  [materialList] => Array
    (
      [ggfab50616acfdf6d5c3718067435d92] => Polyamide micro
    )

  [colorList] => Array
    (
      [ggfab50616acfdf6d5c3718067435d92] => Array
        (
          [#grey_melange__frost___grey] => Grey melange/frost (grey)
          [#blue-grey_melange__frost___blue grey] => Blue-grey melange/frost (blue grey)
          [#blue_liana] => Blue/liana
        )

    )

  [imagesList] => Array
    (
      [ggfab50616acfdf6d5c3718067435d92] => Array
        (
          [#grey_melange__frost___grey] => Array
            (
            )

          [#blue-grey_melange__frost___blue grey] => Array
            (
              [4520] => Array
                (
                  [images] => Array
                    (
                      [small] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/265/320_200_1/265fa969b3abf270c098a7c4538cba41.jpg
                          [width] => 172
                          [height] => 200
                          [size] => 30328
                        )

                      [medium] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/265/600_1000_1/265fa969b3abf270c098a7c4538cba41.jpg
                          [width] => 600
                          [height] => 695
                          [size] => 278318
                        )

                      [large] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/265/1080_1920_1/265fa969b3abf270c098a7c4538cba41.jpg
                          [width] => 1080
                          [height] => 1252
                          [size] => 821791
                        )

                    )

                  [desc] => 
                )

            )

          [#blue_liana] => Array
            (
              [4523] => Array
                (
                  [images] => Array
                    (
                      [small] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/38c/320_200_1/38cb11da92b021f1b98a7b1baafc9957.jpg
                          [width] => 172
                          [height] => 200
                          [size] => 29476
                        )

                      [medium] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/38c/600_1000_1/38cb11da92b021f1b98a7b1baafc9957.jpg
                          [width] => 600
                          [height] => 695
                          [size] => 266646
                        )

                      [large] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/38c/1080_1920_1/38cb11da92b021f1b98a7b1baafc9957.jpg
                          [width] => 1080
                          [height] => 1252
                          [size] => 763316
                        )

                    )

                  [desc] => 
                )

              [4525] => Array
                (
                  [images] => Array
                    (
                      [small] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/1a3/320_200_1/1a3c7e576bdcea2d3d5d68fb1ec646ef.jpg
                          [width] => 172
                          [height] => 200
                          [size] => 35332
                        )

                      [medium] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/1a3/600_1000_1/1a3c7e576bdcea2d3d5d68fb1ec646ef.jpg
                          [width] => 600
                          [height] => 695
                          [size] => 304087
                        )

                      [large] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/1a3/1080_1920_1/1a3c7e576bdcea2d3d5d68fb1ec646ef.jpg
                          [width] => 1080
                          [height] => 1252
                          [size] => 863569
                        )

                    )

                  [desc] => 
                )

              [4526] => Array
                (
                  [images] => Array
                    (
                      [small] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/529/320_200_1/529b07c1d7f1e19d7857ca28a2591b89.jpg
                          [width] => 172
                          [height] => 200
                          [size] => 31238
                        )

                      [medium] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/529/600_1000_1/529b07c1d7f1e19d7857ca28a2591b89.jpg
                          [width] => 600
                          [height] => 695
                          [size] => 275651
                        )

                      [large] => Array
                        (
                          [src] => /upload/resize_cache/iblock/529/1080_1920_1/529b07c1d7f1e19d7857ca28a2591b89.jpg
                          [width] => 1080
                          [height] => 1252
                          [size] => 791746
                        )

                    )

                  [desc] => 
                )

            )

        )

    )

)

Catalogue

Footwear
Dancewear
Accessories
Active Life

Leotard with lace mesh

Article DAD DA 1522/2M
The Grishko® Company is pleased to introduce you the Bolshoi Stars II dancewear fashion collection. The soft pastel colors, viscose-based lace and breathable mesh inserts will please every and each ballerina looking for something unique in dancewear. Fashion mega trends, such as mélange and flock have also found themselves in our new leotards that can be easily matched with seamless skirts made of the same color and fabric. We are also pleased to introduce you our SMART LEOTARDS, paying additional attention to the perfect look of breast and bud areas. The main colors of Bolshoi Stars II: Black, Grey, Sunset, Ice, Blue-Grey.

Additional description

 • 80% polyamide micro
 • 20% elastane
 • RU women's sizes: 40-48
 • RU children's sizes: 36-38
 • International: XXS-L
 • DE: 34-42
 • FR: 36-44
 • UK: 8-16
 • JP: 7-15
 • grey melange/frost (grey)
 • blue-grey melange/frost (blue grey)
 • blue/liana

Leotard with lace mesh

 • ()
 • ()
 • ()
Add a review

Choose your profile picture
Rating:
Ask a question

Choose your profile picture
Add a comment

Choose your profile picture